BIS_00_00617_P005_0002.jpg

Médias

Fait partie de De zee custen van Ruslant, Laplant, Finmarcken, Spitsbergen en Nova Zemla.